Přilepšete si jednoduchým sběrem papíru!!

Odvoz Vám bezplatně zajistíme.

Společnost ekoka s. r. o. pořádá tradičně školní akce ve sběru tříděného odpadu, především papíru.

Papír je možné třídit:

  • směs novin, časopisů, letáků, katalogů, knih bez vazeb
  • kartony
  • bílý kancelářský papír (pokud ho není mnoho, může být ve směsi novin, časopisů a letáků)
  • smíšený papír (mix výše zmíněného)

Nejvyšší finanční odměny jsou za bílý kancelářský papír a směs novin, časopisů a letáků.

Pro návod, jak papír třídit, požádejte jednoduše na e-mailu obchod.ekoka@gmail.com

Možnosti předání papíru:

  • nejběžnějším způsobem je vyzvednutí papíru ve škole naším vozem

Dle potřeb školy je domluven termín sběrové akce, ve kterém je přistaven velký kontejner a žáci papír, který je připravený ve škole nebo přivezený rodiči, nanosí do kontejneru. Pak už je jen poslán do školy podklad, kolik papíru bylo naváženo a obratem jsou škole poslány peníze na účet nebo předány v hotovosti.

  • přistavení velkoobjemového kontejneru trvale

Pokud jsou ve školách nadšení sběrači a třídiči, je možné kontejner ve škole nechat přistavený trvale. Vzhledem k neúčtování žádných poplatků za pronájem kontejneru je pro nás důležitý odvoz papíru alespoň 1x za 3 týdny.

Kontejner má rozměry 2x2x6 metrů a směsi novin, časopisů, letáků apod. se do něho nashromáždí kolem 5 tun.

  • dodání papíru do našich provozoven

Papír můžeme přijmout samozřejmě i v našich provozovnách. Buď jednorázové množství, nebo po menších dodávkách, pokud např. škola nemá prostory na skladování. Papír může dovézt kdokoliv, pouze nahlásí při dodání název školy a automaticky mu bude vyplacena individuálně smluvená cena, nebo bude částka předána škole za určité období.

Výkupní ceník pro školy:

na obchod.ekoka@gmail.com

(výkupní cena se určuje dle množství, lokality a způsobu předání)