Skartace dokumentů

Společnost ekoka s. r. o. nabízí kromě výkupu, svozu a likvidace odpadů také zajištění skartace archivních dokumentů a zároveň možnost platby za Vaše dokumenty díky následnému materiálovému využití odpadu po řádné skartaci.

 

Jak má dokumentace vypadat?

Archivními dokumenty se rozumí kancelářská dokumentace na papírových nosičích (bez CD, DVD), může obsahovat spony, desky, šanony, dokumenty lze ukládat do papírových krabic.

Nic třídit nemusíte!

 

Mám nárok na to, aby mi za archiv bylo ještě zaplaceno?

Nárok na odměnu za dodanou skartaci mají především subjekty, které disponují množstvím archivu v řádech několika tun na jeden odvoz. Samozřejmě je zde více kritérií a proto nás neváhejte kontaktovat.


Jaký je stupeň utajení kancelářské dokumentace?

Skartační linka provádí skartaci 3. stupeň utajení, to znamená skartaci důvěrných písemností, které mají být po skartaci nečitelné (šířka proužku max. 2 mm, křížový řez max. 4 x 80 mm).