Zajistíme likvidaci stavebních materiálů, domovního odpadu, pneumatik.

Společnost ekoka zajištuje likvidaci těchto odpadů:

  • sutě, betony, zemina, asfalty, tašky, cihly, šterk
  • dřevo, dřevotříska
  • sklo
  • komunální odpad
  • směsné plasty (pásky, plachty, trubky,…)
  • sádrokarton
  • pneumatiky

a další